Kontakt

SOMI ZÁCLONY PLUS s.r.o.

Československej armády 10, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika

+421 48 411 20 15
+421 907 242 453

somi.zaclony@gmail.com